Умови доступності для навчання осіб з особливими потребами

Навчання дітей з ООП

У закладі функціонують п’ять інклюзивних груп:

 • I молодша “Б”
 • II молодша “Б”
 • II молодша “В”
 • Середня “Б”
 • Старша “Б”

 Вчителі-дефектологи

Коляда Оксана Григорівна               Ніколаєнко Людмила Леонідівна

 ІНКЛЮЗИВНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ   ЗАКЛАД – дошкільний заклад , в якому створені спеціальні умови для виховання та навчання дітей , які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, спільно з дітьми, які не мають таких обтяжень.

 

ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОГО ЗДО – розробка особистісно – орієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили всебічний розвиток всіх дітей, у тому числі й дітей з вадами психофізичного розвитку.

 

 МЕТОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Є: формування нового ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку. Забезпечення рівного доступу до якісного навчання та виховання  дітей з фізичними та розумовими порушеннями.

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

– розуміння суспільством проблем для дітей з особливими освітніми проблемами;

–  упевненість у собі;

– спілкування з однолітками;

– повноцінна освіта;

– адаптація та інтеграція у суспільство (соціум);

– виховання чуйності і розуміння у дітей.

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:

– повага до хворої дитини незалежно від стану її здоров’я;

– практичне залучення кожної дитини до соціально – економічного життя;

– інтеграція соціально – економічних та педагогічних потенціалів;

– поєднання державної та суспільно – громадської ініціатив.

Асистент вихователя:

Білявська  Руслана  Володимирівна

План роботи команди психолого-педагогічного супроводу

Склад команди психолого-педагогічного супроводу

Право на освіту в міжнародних документах із прав людини

Право на рівний доступ до освіти дітей з особливими потребами

Міжнародні документи з питань прав інвалідів

Закон України в галузі освіти з питань освіти осіб із пор

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ: ПОРАДИ БАТЬКАМ. 

  ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в Україні -http://www.education-inclusive.com/

МОН: перший Всеукраїнський вебінар із питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами ( http://pedpresa.com.ua/)

 

Інклюзивна освіта: український законодавчий простірІнклюзивна освіта: український законодавчий простір

 • Конституція України, стаття 53
 • Закон України “Про охорону дитинства”,  стаття 26
 • Закони України: “Про освіту” (ст.19,20), “Про повну загальну середню освіту”(ст.9.14,24,26), “Про дошкільну освіту” (ст. 30), “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту”
 • Лист МОНУ від 26.06.2019р. №1/-409«Інструктивно-методичні рекомендації щодо інклюзивного навчання в закладах освіти»;
 • Лист МОН України від 31.08.2020 №1/9-495 «Щодо організації навчання осіб  з особливими освітніми потребами у закладах середньої освіти у 2020/2021 навчальному році».;
 • Наказ МОНУ від 08.06.2018р. №609«Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;
 • Постанова КМУ від 10 квітня 2019 р. № 530«Порядок організації діяльності інклюзивних груп у  закладах дошкільної освіти»
 • Постанова КМУ від 9 грудня 2020 р.№ 1280       «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти»;
 • Наказ МОНУ, МОЗУ від 06 лютого 2015 року № 104/52“Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп дошкільних навчальних закладах«;
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах ( додаток 1 до листа МОН від 13.11.2018р. №1/9-691);
 •  Наказ МОНУ від 17.04.2021р. №423 «Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти»;
 • Постановою КМУ від 21.07.2021 № 765 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо організації навчання осіб з ООП» визначено зміни до Положення про ІРЦ, затвердженого постановою КМУ від 12 липня 2017 р. № 545;
 • Постанова КМУ від 28. 07.2021 №769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530»

© Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Ромашка" Центр розвитку дитини.