Освітній процес

Дошкільний вік– базовий стан фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Головна мета дошкільної освіти – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

ЗАВДАННЯ НА 2022-2023  навчальний рік

та ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2022- 2023 навчальному році, досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив визначає таке проблемне завдання закладу«Розвиток творчої індивідуальності дошкільника». Окреслений напрямок роботи вимагає акцентувати увагу на якості педагогічних кадрів. Тому визначено єдину методичну  тему:

«Індивідуалізація процесу професійного становлення педагогів».

Реалізувати  пріоритетні завдання закладу на 2022-2023 н. р.:

  1. Удосконалювати методичну майстерність педагогів та упроваджувати в практичну діяльність інноваційні технології.
  2. Формувати соціально-громадянську компетентність у дітей дошкільного віку.
  3. Організувати успішне освітнє серидовище для забезпечення оптимальних умов розвитку й саморозвитку дитини.

Очікувані результати:

1. створення безпечного успішного освітнього середовища.  

2. високі показники рівня засвоєння дітьми монологічного мовлення;

3. формування умінь застосовувати ЛЕГО – конструктор в освітньо-виховному процесі для підвищення якості навчання, ефективності роботи педагога та активності дітей;

4. формування соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку;

5. теоретична підготовка колективу  щодо проектування педагогічного простору для стимулювання  педагогів до самовдосконалення, розвитку їх  творчої ініціативи та збагачення досвіду в умовах інклюзії;

6.заміна репродуктивного способу організації мистецької освітти на креативність, яка базується на синкретичних особливостях мистецтва;

7. наявність   чіткої мотивації  кожного суб’єкта навчання та виховання;

8. високий коефіцієнт включення батьків в освітньо-виховний процес;

9. якісна підготовка дітей до школи;

10. забезпечення дітей  наочними матеріалами для реалізації інноваційних технологій.

 

© Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Ромашка" Центр розвитку дитини.